Na Virštanju zaživel vinarski in kulturni center

Klopotčeva sobota je vinogradnikom z Virštanja prinesla veliko veselja tudi zato, ker so ob prazniku pridobili obnovljeno poslopje Banovine, v katerem je občina uredila Center za promocijo vin, kulture in turizma. Z investicijskimi vlaganji je Občina Podčetrtek zagotovila dodatno ponudbo na podeželskem območju Obsotelja in Kozjanskega, s tem pa želi v turizem vpeti del lokalne kulture