NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA

Spoštovani učenci in starši! Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) je zunanje pisno preverjanje znanja učencev v 6. in 9. razredu. Namenjeno je povratni informaciji učencem, učiteljem in staršem o doseganju učnih ciljev.