Najlepši izleti in pohodne poti Kozjanskega in Obsotelja: Kozje, Bistrica ob Sotli in Podčetrtek

Prijetne temperature, dobra družba ali samostojna odprava so zadostni razlogi za vzpon na enega izmed okoliških vrhov, ki jih na