Namera o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe 478-0003/2021

V skladu z 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018 – ZSPDSLS-1) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) Občina Podčetrtek objavlja namero o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe Predmet menjave so nepremičnine: – parc. št. 1400/36,k.o. 1231