Namera o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe 478-0004/2021-1

V skladu z 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018 – ZSPDSLS-1) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, st. 31/18) Občina Podčetrtek objavlja NAMERO O SKLENITVINEPOSREDNE MENJALNE POGODBE Občina Podčetrtek namerava v skladu z Zakonom stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti