Namera o sklenitvi neposredne pogodbe 478-0023/2021-1

Na podlagi 52. in 54. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, st. 11/2018 – ZSPDSLS-1) ter 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, §t. 31/18) Občina Podčetrtek objavlja NAMERO o sklenitvi neposredne pogodbe. Občina Podčetrtek namerava skleniti neposredno pogodbo za prodajo nepremičnine,