Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

V skladu z 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 5t. 1112018 – ZSPDSLS-1), Občina Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek, objavlja NAMERO O SKLENITI NEPOSREDNE POGODBE Občina Podčetrtek namerava skleniti neposredno pogodbo za prodajo nepremičnine, parc. št. 120811, k. o. 1228 – SOPOTE, v izmeri 1195 m2.