Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Na podlagi 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) Občina Podčetrtek objavlja NAMERO o sklenitvi neposredne pogodbe Občina Podčetrtek namerava, v skladu z Zakonom o stvamem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), skleniti neposredno pogodbo za prodajo nepremičnin, in