NARAVOSLOVNI DAN 1., 2. RAZREDA POŠ PRISTAVA: MUZEJ NA PROSTEM ROGATEC

V ponedeljek, 9. 4. 2018 smo se prvošolci in drugošolci odpeljali v Rogatec. Dan smo preživeli v doslej največjem muzeju na prostem v Sloveniji, ki ima zaradi izjemnih kulturnih, etnoloških, krajinskih in zgodovinskih lastnosti izjemen pomen za celotno Slovenijo in je bil leta 1999 razglašen za kulturni spomenik državnega pomena.