NAŠA RAKETA

Otrok sodeluje v celotnem procesu priprave in spoznava učinek potisnega tlaka. Po poskusu se otrok seznani s pesmico z njenim besedilom, s pojmi o raketi, z melodijo in skupaj s starši jo otrok pripeva. Usvojeno pesmico skupaj z otrokom gibalno uprizorite.