Ne zamudite vložiti zahtevka za nadomestilo zaradi ograje/žice na meji

Izteka se rok, ko lahko vsi lasniki in uporabniki zemljišč ob državni meji, na katerih je bila oz. je še postavljena ograja/žica zaradi preprečevanja nedovoljenega prehajanja državne meje, vložijo zahtevke za nadomestilo. Nadomestilo se po zakonu odmerja za preteklo leto. Upravičenci lahko zahtevajo nadomestilo za koledarski leti 2015 in 2016 do 30. junija 2017 pri upravni