Nov vir vode v Občini Podčetrtek

Občina Podčetrtek je v Olimju odprla nov vodni vir. Ta pomeni velik korak k samooskrbi s pitno vodo za občino in krajane. Suša, ki je po Kozjanskem pustošila leta 2017 in preteklih letih, je Občino Podčetrtek prisilila k iskanju novih vodnih virov. Tega so odkrili v Olimju, ki je sicer občino že oskrbovalo z vodo, sedaj pa