Ob pregradi Vonarskega jezera prvi stroji

Občini Rogaška Slatina in Podčetrtek si že dlje časa prizadevata za ponovno ojezeritev Vonarskega jezera, ki so ga zaradi onesnaženosti izpraznili leta 1988. Projekt podpira tudi gospodarsko ministrstvo, zato je država v proračunu zanj namenila 3,2 milijone evrov. Ob jezerski pregradi so se začela prva dela. Vonarsko jezero je terjalo izselitev 36 družin, a ni