Občina Podčetrtek sprejema pripombe in predloge k predlogu proračuna 2021

Občinski svet Občine Podčetrtek je po opravljeni splošni razpravi sprejel sklep s katerim v javno razpravo pošiljajo  predlog Odloka o