Občina Podčetrtek v gradnjo kolesarske steze Virštanj-Sela

Občina Podčetrtek se je lotila gradnje nove kolesarske steze med Virštanjem in Selami ter gradnje kanalizacije v Škofji gori. Prva naložba je vredna okoli 120.000 evrov, financirala pa jo bo občina. Vrednost druge naložbe je ocenjena na 60.000 evrov. Obe naj bi bili končani najpozneje do konca septembra.