OBISK LETALIŠČA

Petošolci so skozi celo šolsko leto sodelovali v projektu Policist Leon svetuje, kjer je vodja policijskega okoliša, policist Marko Krč, skupaj z učiteljicama, obravnaval vsebine iz delovnega zvezka, ki se nanašajo na promet, pirotehniko, nasilje, kriminaliteto in kolo. V ta namen so bili na Brniku, kar jim je omogočila Občina Podčetrtek. Ogledali so si Policijsko helikoptersko enoto. Pilot jim je na ustrezen način razložil delovanje helikopterjev, spoznali pa so tudi njihovo delo, predvsem reševanje in nadzorovanje.