OBVESTILO KOMISIJE ZA SPREJEM OTROK V VRTEC PODČETRTEK

Komisija za sprejem otrok v vrtec je na seji, v torek, 16. 3. 2021, obravnavala 4 prispele vloge za sprejem otroka v Vrtec Podčetrtek v mesecu aprilu 2021. Vloge je komisija ovrednotila skladno s kriteriji za odločanje, ki so navedeni v 9. členu Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec (Uradni list RS, št. 29/2009, 34/2011):