Obvestilo o javni razgrnitvi modelov vrednotenja nepremičnin

Občina Podčetrtek obvešča zainteresirano javnost, da bo od 1. 10. 2019 do vključno 30. 10. 2019 na sedežu Občine Podčetrtek potekala javna razgrnitev predloga modelov vrednotenja nepremičnin, ki ga je pripravila Geodetska uprava Republike Slovenije. Predlog modelov vrednotenja bo s 1. 10. 2019 dostopen tudi na Portalu množičnega vrednotenja nepremičnin (Portal MVN) na naslovu www.mvn.e-prostor.gov.si,