Obvestilo o neuspelem javnem natečaju

Obveščamo vas, da je javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta na položaju, tajnik občine, v občinski upravi Občine Podčetrtek, ki je bil objavljen na spletni strani občine Podčetrtek dne 08. 01. 2019 in na spletni strani Zavoda za zaposlovanje dne 09. 01 .2019, neuspešno zaključen. Priloga: obvestilo