OBVESTILO ZA PRVI ŠOLSKI DAN

Upamo, da ste preživeli prijetne poletne počitnice, si odpočili in nabrali moči za nove izzive, ki vas čakajo v prihajajočem šolskem letu. Vrata OŠ Podčetrtek se za učence odprejo v torek, 1. septembra 2020. Svečan sprejem prvošolcev na matični šoli v Podčetrtku bo ob 8.20 na igrišču pred šolo, na podružnični šoli v Pristavi pri Mestinju pa ob 10. uri. Učenci od 2. do 9. razreda bodo začeli s poukom ob 8. 20. Prvi dve uri pouka bodo preživeli z razredničarko oziroma razrednikom. Na razredni uri bodo prejeli vse informacije o šolskem delu in se pogovorili o preventivnih ukrepih povezanih s COVID-19. Od tretje ure naprej bo pouk potekal po urniku. Urnik bo objavljen v ponedeljek, 31. 8. 2020, na šolski spletni strani. Učenci naj prinesejo šolske torbe in šolske copate. Za učence bo zagotovljena prehrana: malica in kosilo. Organizirano bo tudi podaljšano bivanje za učence od 2. do 5. razreda. Avtobusi bodo vozili po običajnem voznem redu, ki je objavljen na šolski spletni strani. Da bi zagotovili varnost vseh udeležencev vzgojno-izobraževalnega procesa in kakovostno organizirali potek dela, vas pozivamo, da v šolo prihajajo samo zdravi učenci. V šolskih prostorih je potrebno dosledno upoštevati preventivne ukrepe NIJZ: ustrezno varnostno razdaljo, umivanje in razkuževanje rok, higieno kašlja, po potrebi uporaba zaščitne maske (v skupnih prostorih uporabljajo maske učitelji in preostale odrasle osebe ter učenci skladno s priporočili glede uporabe mask na spletni strani NIJZ). Ob vstopu v šolo je obvezno razkuževanje rok, za učence od 6. razreda dalje pa zaščitna maska, ki jo prinesejo od doma ali prevzamejo ob vhodu v šolo.