Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2

Na podlagi 2. točke prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo in 49/20 – ZIUZEOP) Vlada Republike Slovenije izdaja ODLOK o začasni delni omejitvi gibanja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 1. člen S tem odlokom se zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 začasno prepoveduje