OKVARA TELEFONSKIH STORITEV

Obvestilo o nedelovanju telefonskih storitev.