OTROKOVO RAZUMEVANJE SITUACIJE

V času epidemije koronavirusa smo se vsi skupaj prvič znašli v tej zelo nenavadni situaciji. Za vsakega je to preizkušnja, ki nam bo ogromno prinesla in moramo kljub številnim negativnim stvarem iz nje potegniti pozitivne lastnosti. Obdani smo s številnimi informacijami iz vseh strani, ki se nanašajo na koronavirus in trenutno živimo v izrazito nepoznanih okoliščinah. Povsem razumljivo je, da nas je lahko strah, ker nam situacija ni poznana in je ne moremo nadzorovati, zato je čisto na mestu, da se lahko počutimo prestrašene, zmedene, brezvoljne, žalostne, jezne, razdražljive, pod stresom in na različne načine doživljamo osebno stisko. Odrasli v dani situaciji ne smemo pozabiti na naše otroke. Tudi za njih je situacija popolnoma nepoznana in prav tako lahko doživljajo stisko zaradi številnih nejasnosti, ki se pojavijo pri otrokovem dojemanju situacije. Otroci v trenutni situaciji pridobivajo številne informacije, ki jih slišijo po televiziji, radiu, med pogovori odraslih in si jih razlagajo po svoje. Pomembno je, da se z otrokom odkrito pogovorimo, mu nastalo situacijo pojasnimo, tudi s slikami in z besediščem, ki je primerno njegovi stopnji razvoja in mu na ta način približamo razumevanje situacije ter pripomoremo k otrokovemu sprejemanju situacije. In kar je najpomembnejše, otrokom dajmo prepričanje, da so varni.