Pesem Pomladi 2018 v Šmarju pri Jelšah (foto, video)

Mladi pevci iz občin Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Kozje in Bistrica ob Sotli so se predstavili na pevski prireditvi Pesem