PETOŠOLCI USPEŠNO OPRAVILI KOLESARSKI IZPIT

Petošolci so opravljali praktični del kolesarskega izpita, kjer prenesli svoje teoretično znanje iz prometa na prometne površine. Pravilno so se vključevali v promet, upoštevali prometne znake in predpise in opazovali promet okrog sebe in se temu primerno obnašali. Največ težav jim je povzročalo zavijanje v levo. Njihovo vožnjo so ocenjevali učitelji in policist g. Marko Krč. Vsi učenci so uspešno opravili kolesarski izpit in si prislužili kolesarsko izkaznico.