Podčetrtek in Rogaška Slatina lani skupaj ustvarila 670 tisoč nočitev

Turistično leto 2018 je bilo za dve najbolj obiskani turistični destinaciji Kozjanskega in Obsotelja, Podčetrtek in Rogaško Slatino, zelo uspešno.