Podčetrtek in Rogaška Slatina v letu 2019 skupaj ustvarila čez 700 tisoč turističnih nočitev

Turistična sezona je bila tudi v letu 2019 zelo uspešna za največji turistični destinaciji Kozjanskega in Obsotelja, Podčetrtek in Rogaško