Podčetrtek in Rogaška Slatina v skupen sistem izposoje koles

Podčetrtek in Rogaška Slatina sta vzpostavila skupen sistem izposoje koles, ki bo omogočal samopostrežno izposojo na skupno šestih postajah v teh dveh krajih, ki sta oddaljena 12 kilometrov.