Podčetrtek najlepši in najbolj gostoljuben zdraviliški kraj 2018

Turistična zveza Slovenije vsako leto izvede projekt imenovan Moja dežela – lepa in gostoljubna v sklopu katerega izberejo najlepše in