Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za namen zakonodajnega referenduma

Občina Podčetrtek, na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št.41/07, 103/07 – ZPolS-D, 11/11, 28/11 – odl. US in 98/13) in v skladu z določili Odloka o pogojih za plakatiranje v času volilne kampanje (Uradni list RS, št. (48/2010), objavlja POGOJE ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE PLAKATNIH MEST ZA NAMEN ZAKONODAJNEGA