Popisovanje škode zaradi posledic letošnje suše

Občina Podčetrtek obvešča kmetovalce, da bo v ponedeljek, 28. avgusta 2017  pričela s popisovanjem škode zaradi posledic letošnje suše. Obrazci za prijavo škode so na voljo na sedežih občin ali spletnih straneh občin. Oškodovanci vložijo prijavo na občini, kjer imajo stalno bivališče. Obvezne priloge so kopija zbirne vloge za subvencije 2017,  morebitne zavarovalne police za