Prednostna lista za oddajo neprofitnih stanovanj v najem

Na podlagi javnega razpisa, objavljenega dne 09. aprila 2020 na spletni strani Občine  Podčetrtek in v tedniku OKO ter na osnovi Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/2004, 34/2004, 62/2006, 11/2009, 81/2011, 47/2014), Občina Podčetrtek objavlja Prednostno listo za oddajo neprofitnih stanovanj v najem.   Priloga: prednostna lista