Preventivni protipožarni ukrepi pred dopustom

Skupni organ za civilno zaščito in požarno varnost podaja naslednja priporočila: Preventivni protipožarni ukrepi pred dopustom