PRVI ŠOLSKI DAN

Prvi šolski dan v novem šolskem letu smo na OŠ Podčetrtek začeli zelo svečano. Po 15 letih OŠ Podčetrtek zopet obiskuje čez 300 učencev. Na matični šoli je prvič prestopilo šolski prag 24 prvošolcev, na podružnični šoli v Pristavi pri Mestinju pa 9. Skupaj z županom občine Podčetrtek, gospodom Petrom Misjo, učenci in s starši smo se veselili tudi na novo urejene okolice matične šole, učilnice na prostem, sklopa zunanjih igral, ter pokrite terase in povečane igralnice vrtca v Pristavi pri Mestinju.