Računsko sodišče Občini Podčetrtek izreklo mnenje s pridržkom

Računsko sodišče je Občini Podčetrtek o pravilnosti dela poslovanja v letu 2015 izreklo mnenje s pridržkom, saj občina ni poslovala skladno z veljavnimi predpisi. Občini je tudi podalo priporočila za izboljšanje poslovanja. Župan Podčetrtka Peter Misja je za STA povedal, da so ugotovljene nepravilnosti že odpravili.