Razvojna pobuda za poseg v prostor

Občina Podčetrtek obvešča občane in vso drugo zainteresirano javnost, da bo v času do 30. oktobra 2019 sprejemala pobude in predloge za spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta (OPN). OPN se spreminja z namenom optimizacije veljavnih določil, kot tudi z namenom zagotavljanja ustreznih podlag za uresničevanje razvojnih pobud občanov, občine in gospodarskih subjektov, ki delujejo