RODITELJSKI SESTANKI OB ZAČETKU ŠOLSKEGA LETA 2018/19

OŠ PODČETRTEK, PODRUŽNICA PRISTAVA PRI MESTINJU, VRTEC PODČETRTEK