Sklep o izboru programov športa za sofinanciranje v letu 2019

Na podlagi 9. člena Pravilnika o sofinanciranju programov športa v Občini Podčetrtek (Uradni list RS št.: 23/2011) in končnega predloga za izbor programa za sofinanciranje, ki ga je pripravila Komisija za vodenje postopka za vrednotenje vlog dne 26.3.2019, izdaja Občinska uprava Občine Podčetrtek naslednji sklep o izboru programov športa za sofinanciranje