Sklep o izboru programov za sofinanciranje kulturnih programov in projektov v letu 2019

Na podlagi 13. člena Pravilnika o sofinanciranju kulturnih programov in projektov v Občini Podčetrtek (Uradni list RS št.: 23/2011) in končnega predloga za izbor programa za sofinanciranje, ki ga je pripravila Komisija za vodenje postopka dne 3.4.2019, izdaja Občinska uprava Občine Podčetrtek naslednji sklep o izboru programov za sofinanciranje kulturnih programov in projektov