SKLEP OBČINE PODČETRTEK O DOLOČITVI IZJEM OD ZAPRTJA VRTCEV

Spoštovani starši!