Sklepi o izboru programov za sofinanciranje

Sklep o delitvi sredstev za humanitarna društva Na podlagi 8. člena Pravilnika o sofinanciranju socialnih in humanitarnih dejavnosti v Občini Podčetrtek (Uradni list RS št.: 52/2003) in končnega predloga za izbor programa za sofinanciranje, ki ga je pripravila komisija Odbora za družbene dejavnosti na seji dne 9.5.2019, izdaja Občinska uprava Občine Podčetrtek naslednji sklep o