Skupnost občin od države pričakuje sredstva za vse zakonske naloge in ločeno za pokritje dviga plač

Predsedstvo Skupnosti občin Slovenije (SOS) je danes v Podčetrtku sprejelo več sklepov. Župani od države pričakujejo, da bo občinam zagotovila potrebna sredstva za pokritje vseh zakonskih nalog, ločeno in ne skozi povprečnino pa tudi sredstva za pokritje dviga plač v javnem sektorju. Nasprotujejo tudi spremembi formule za izračun primerne porabe.