SODELOVANJE V OKVIRU PROJEKTA FRISCO1

V prostorih Austria Trend Hotela v Ljubljani je v torek, 4. decembra 2018, v organizaciji Ministrstva za okolje in prostor, potekal 2. letni sestanek o napredku izvajanja bilateralnega (slovensko-hrvaškega) strateškega projekta FRISCO1. V sklopu sestanka je potekala tudi delavnica za učence o obvladovanju poplavne ogroženosti oz. o upravljanju voda. Ozaveščanje mladih je namreč izrednega pomena, sploh če se jim znanje in nove informacije poda na zanimiv način. Iz naše šole so se delavnice udeležili učenci iz 5., 6., 7. razredov. Ogledali so si kratke poučne filme o nastanku in vzrokih za nastanek poplav, o ravnanju pred, med in po poplavnem dogodku ter o protipoplavnih ukrepih. Prav tako so spoznali makete, računalniško igro, pobarvanko in sestavljanke na temo poplavne varnosti. Skozi delavnico sta učence na poučen in inovativen način popeljala ga. Anja Jager in g. mag. Jože Papež ob asistenci Tijana Papeža iz OŠ Škofljica / PŠ Lavrica. https://frisco-project.eu/sl/2018/12/06/uspesno-izveden-2-letni-dogodek-projekta-frisco1/