Spodbude za zagon podjetij v problemskih območjih v letih 2020 – 2021

Namen javnega razpisa je spodbuditi zagon novoustanovljenih podjetij na problemskih območjih. S podporo se izboljša poslovanje in izvedba razvojnih potencialov z namenom zniževanja stopnje umrljivosti v začetnem obdobju poslovanja ter izboljša lastna konkurenčnost na domačih oz. tujih trgih. Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja registrirana od 1.1.2019 do 16.3.2020 in