TEDEN PISANJA Z ROKO

Tudi na podružnični osnovni šoli Pristava smo se vključili v Teden pisanja z roko, ki poteka od 21. do 25. januarja. V društvu Radi pišemo z roko si že nekaj let prizadevajo osveščati javnost o pomenu pisanja z roko v času prevladujoče digitalne dobe. Nevrologi ugotavljajo, da naši možgani bolj kompleksno delujejo pri pisanju z roko, kot pri pisanju z računalnikom. Informacija, ki jo zapišemo z roko, se v spominu obdrži dlje časa kot informacija, zapisana z računalnikom. Namen “Tedna pisanja z roko” je ozavestiti mlajše in starejše o pomenu pisanja z roko, spodbuditi razvoj fine motorike in izražanje spoštovanja in naklonjenosti, saj je pisanje z roko bolj osebno. Učenci so zapisovali pesmi, zgodbe ter ustvarili knjižico o svoji pisavi.