To so občinski svetniki občin KiO za mandatno obdobje 2018-2022

Občine Kozjanskega in Obsotelja so, razen občine Rogaška Slatina, kjer je prišlo do napake pri glasovanju, dobile nove sklice občinskih