Trajnost ni floskula, Slovenija pa je zelena dežela, kolikor bomo poskrbeli, da bo zelena tudi ostala