Trajnostno mobilno Obsotelje povezalo Podčetrtek in Rogaško Slatino (foto)

Občini Podčetrtek in Rogaška Slatina od zdaj nista povezana samo s cestno infrastrukturo in razgibano kolesarsko stezo, temveč tudi s