TURISTIČNA VZGOJA V CELJU

V sklopu izbirnega predmeta Turistična vzgoja so se učenci v sredo, 15. marca, v spremstvu mentoric z vlakom odpravili v Celje. Na Srednji šoli za gostinstvo in turizem nas je prijazno sprejela profesorica Polona Frajzman, ki je za nas s pomočjo dijakinj Sare in Žive pripravila krajši ogled šole, predstavitev programov, ki jih njihova srednja šola ponuja, ter na koncu še zanimiv animacijski program. Učenci so dobili odgovore na vprašanja o poklicih, dobrih in slabih straneh dela v turizmu, možnostih in priložnostih, ki jih turizem ponuja ter tudi o njegovem razvoju v prihodnosti. Dijakinji sta se izkazali tudi kot turistični vodnici po Celju, kjer sta nam med drugim povedali zanimivosti o celjskem fotografu Josipu Pelikanu, nam pokazali delček antične Celeie, nas popeljali mimo hiše, kjer je svojo ljubezen obiskoval sloviti izumitelj Alfred Nobel, in nas na koncu pripeljali do Pokrajinskega muzeja, kjer nas je že čakala zgodba še ene pomembne in znane Celjanke, Alme Karlin. S pomočjo vizualno bogate in odlično predstavljene razstave smo se podali na pot, ki jo je pred stoletjem opravila izjemna in pogumna poliglotka, ki je ustvarila desetine knjižnih del, romanov, potopisov ter tudi pesmi, risb ter fotografij, ki pričajo o njeni vsestranski nadarjenosti in poznavanju kultur sveta.