V tem letu bo v občini Podčetrtek obnovljenih več kot 4 kilometre cest in poti

V zadnjem letu se tako kot v mnogih drugih občinah, na območju občine Podčetrtek pospešeno dela na obnavljanju in rekonstrukcijah